Opdrachtgevers

Techniek Werkt Beter zet technische mensen en bedrijven in hun kracht. Wij ondersteunen organisaties bij het integreren van flexwerk en de vaste kern, en staan bedrijven en arbeidskrachten zowel strategisch als uitvoerend bij. Het resultaat is een uitstekende match tussen partijen, waardoor medewerkers en organisaties beter gaan presteren.

Wat doen we?
Omdat het werven van personeel en alles erom heen steeds complexer wordt voor zowel medewerkers als organisaties ondersteunen wij deze processen op de volgende vlakken:
– Techniek Werkt Beter draagt zorg voor een goede match tussen personeel en organisatie;
– Techniek Werkt Beter zorgt voor een heldere vertaling van wet- en regelgeving;
– Techniek Werkt Beter faciliteert de meest optimale constructie.

Waarom doen we dit?
Het in hun kracht zetten van mensen en organisaties vraagt meer dan alleen “ik heb handjes nodig”. Techniek Werkt Beter biedt de mogelijkheid om op strategisch niveau mee te denken met een directeur,met P&O, en/of de projectleiding van een bedrijf op organisatorisch niveau, en met medewerkers en leidinggevenden op uitvoerend niveau.

Hoe doen we dit?
Vanuit onze rol als arbeidsbemiddelaar krijgen wij snel belangrijke informatie over het reilen en zeilen binnen organisaties. Waar liggen de de aandachtspunten op personeelsvlak en wat zou men graag anders georganiseerd zien? Startpunt is het in kaart brengen van de knelpunten binnen de organisatie. Voor welk probleem zoekt men eigenlijk een oplossing, en gaat het om de korte of (ook) de wat langere termijn? Vanuit onze werkmethodiek, ondersteund door onze ervaringen bij andere bedrijven, kunnen wij vaak snel de vinger op de zere plek leggen en met een voorstel komen.

Uw organisatie werkt beter!

Techniek Werkt Beter is op zoek naar bedrijven die de invulling van hun personeelsbeleid willen optimaliseren. Gebaseerd op slimme strategieën,een flexibele schil en optimaal gebruik makend van de mogelijkheden die de markt biedt. Techniek Werkt Beter is “‘uw magneet voor personeel!“, informeer naar wat wij kunnen betekenen bij het oplossen van uw personeelsvraagstukken. Bel ons of stuur een mail naar info@techniekwerktbeter.nl.

De beste recruiter bent u zelf!

De wereld van personeelswerving is flink in beweging. Goed personeel is steeds lastiger te vinden. Waarom zou een kandidaat juist voor uw bedrijf kiezen? Techniek Werkt Beter helpt u graag op weg bij het kiezen van de juiste strategie om succesvol te zijn in personeelswerving. Ons motto daarbij is: “De beste recruiter bent u zelf“. Met meer of minder ondersteuning van onze kant gaat u zelf, vanuit uw eigen bedrijf, kandidaten werven voor huidige en toekomstige vacatures. Laat u informeren over recrutering anno 2018!


TWB B.V.
Uw magneet voor personeel!
Oude Litherweg 2
5346 RT Oss
T. 0412 760 686
info@techniekwerktbeter.nl
KvK nr. 62622846

| Algemene voorwaarden uitzendkrachten TWB | Algemene voorwaarden ws TWB BV | Algemene voorwaarden zelfstandigen TWB | Privacyverklaring TWB |